VKBO ondernemingen en vestigingseenheden Dataset

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Toestand 2022-10-01

Samenvatting:

Agentschap Digitaal Vlaanderen onderhoudt een kopie van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), de authentieke bron waar alle basisgegevens van ondernemingen en vestigingseenheden verzameld zijn. Deze kopie wordt verrijkt met extra gegevens uit andere relevante bronnen wat een verrijkte databank oplevert, genaamd de VKBO in beheer van agentschap Digitaal Vlaanderen. Een van deze verrijkingen is de vertaling van het adres uit KBO naar adres(sen) en adrespositie(s) volgens de CRAB-standaard (Centraal Referentieadressenbestand) voor zover de kwaliteit van het adres in KBO een vertaling toelaat. Deze dataset laat toe om een beeld te krijgen van de ondernemingen en vestigingseenheden op kaart (beperkt tot de publiek beschikbare gegevens). Het betreft alle ondernemingen met een KBO-status actief, een adres in Vlaanderen en van het type rechtspersoon. Daarnaast alle vestigingseenheden met een KBO-status actief, een adres in Vlaanderen en gerelateerd aan de ondernemingen type natuurlijk persoon en rechtspersoon met een KBO-status actief.

ondernemingen, onderneming, wettelijke ondernemingsvorm, ondernemingsbeleid, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, Herbruikbaar, Kosteloos, vestigingseenheid, vestigingseenheden, KBO, VKBO, Kruispuntbank Ondernemingen, Verrijkte Kruispuntbank Ondernemingen, vestiging

  • ISO-categorie: Economie

  • Status: Continu geactualiseerd
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 50 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 21-02-2003
  • Einddatum: 01-10-2022