Vlaamse Hydrografische Atlas - Zones, 3 maart 2022 Dataset

Alternatieve titel: VHA-Zones

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: 3 maart 2022

Samenvatting:

Vectorieel bestand met de indeling van Vlaanderen in hydrografische zones. De kleinste onderverdeling (vha-zones) zijn captatiezones van een VHA-waterloop of deel van een VHA-waterloop. Deze zones zijn geaggregeerd tot op het niveau van deelbekkens en bekkens, zoals bedoeld in het decreet integraal waterbeleid. De ligging van de grenzen van de VHA-zones is o.a. gebaseerd op afwatering via oppervlaktewater, reliƫf en op vergelijkbare oppervlaktes van de zones. Dit bestand vormt een onderdeel van de Vlaamse Hydrografische Atlas.

Behoort tot serie: Vlaamse Hydrografische Atlas - Zones Datasetserie

geografie, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Herbruikbaar, Vlaamse Open data, afstroomgebied, afwatering, bekken, captatiezone, captatiegebied, hydrografie, oppervlaktewater, waterloop, zee, beek, rivier, stroomgebied, waterbeleid, meer, vha-waterloop, vha-zone, Vlaamse hydrografische atlas, deelbekken, samenvloeiing, vha-bekken, vha-deelbekken, subbekken, waterlichaam

  • ISO-categorie: Binnenwater

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 5 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 03-03-2022