DSI - Gewestelijke RUP - Speciale contour Datasetserie

Datasetserie gecreƫerd op:

Samenvatting:

Deze datasetserie bevat de omhullende contour van de definitief goedgekeurde verordenende gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen contouren van "grondvlakvoorschriften", contouren van "overdrukvlakvoorschriften", contouren van "lijnen" en contouren van "punten".

Regionaal, Herbruikbaar, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, DSI, stedenbouwkundige informatie, gewestelijke RUP, OpenbareMetadata

  • ISO-categorie: Planning Kadaster

  • Status: Continu geactualiseerd
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 5 000
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72