Vastgestelde inventaris landschapsatlasrelicten Dataset

Alternatieve titel: Vastgestelde landschapsatlasrelicten

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Deze data wordt wekelijks geactualiseerd

Samenvatting:

Vanaf 15 oktober 2015 kan je de voordien ‘Aangeduide ankerplaatsen’ van de landschapsatlas terug vinden als vastgestelde landschapsatlasrelicten in de Vastgestelde landschapatlas. Deze werden gelijkgesteld met de andere vastgestelde landschapsatlasrelicten en onroerenderfgoedrichtplannen. In deze vastgestelde inventaris moet je je houden aan de rechtsgevolgen van het Onroerenderfgoeddecreet. Meer bepaald ben je gebonden aan de informatieplicht.

Regionaal, (milieu)beschermingsbeleid, beschermd gebied, beschermd landschap, Herbruikbaar, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, ankerplaats, beheer, bescherming, ontwikkeling, landschap, erfgoed, OpenbareMetadata

  • ISO-categorie: Maatschappij

  • Status: Continu geactualiseerd
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 1 000
  • Grondresolutie: 0 m
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 30-07-2016
  • Einddatum: 30-07-2030