Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Huidige energieproductie door fotovoltaïsche panelen Dataset

Alternatieve titel: Hernieuwbare Energieatlas Vlaanderen - Huidige energieproductie door fotovoltaïsche panelen

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: 2015

Samenvatting:

Deze kaartlaag maakt deel uit van de Hernieuwbare EnergieAtlas Vlaanderen. Deze kaartlaag is gebaseerd op de publieke VREG lijst met groenestroom productie-installaties voor zonne-energie. Het gaat hier om installaties in dienst genomen tot en met 31/12/2015, waarvan VREG de aanvraag tot toekenning van groenestroomcertificaten en/of garanties en oorsprong goedkeurde en verwerkte tot 16/05/2016. De productie werd ingeschat uitgaande van het geïnstalleerd vermogen en een gemiddelde opbrengst. Grote PV-installaties werden op basis van hun adres gelokaliseerd en de resterende (particuliere) installaties werden proportioneel verdeeld over het beschikbaar dakoppervlak binnen elke gemeente. De resultaten worden hier voorgesteld op het niveau van de statistische sectoren. De cijfers per gemeente kunnen ook geraadpleegd worden in de bijgevoegde tabel.

Energiebronnen, energie, energie-opwekking, energiebron, energietechnologie, hernieuwbare energiebron, zonne-energie, Herbruikbaar, Kosteloos, Vlaamse Open data, MercatorNet, Energieatlas, hernieuwbaar, productie, PV, OpenbareMetadata

  • INSPIRE-thema: Energiebronnen
  • ISO-categorie: Geowetenschappelijke data

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 1 000
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)