Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 1 m Dataset

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: 2014.01

Samenvatting:

Digitaal terreinmodel (DTM) van het maaiveld in rasterformaat met een grondresolutie van 1 meter. Dit DTM werd afgeleid van LiDAR-hoogtegegevens die in het kader van het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II (DHMV II)werden ingewonnen.Dit product wordt aangevuld met een object 'vliegdagcontour DHMV' dat voor ieder deel van het DTM de precieze opnamedata weergeeft.Het product wordt ingewonnen over de periode 2013-2015 en wordt gradueel vrijgegeven.

geografie, hoogte, Vlaamse Open data, DTM, DIGITAAL TERREINMODEL, Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DHMV II, DHM

  • ISO-categorie: Hoogte

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Grondresolutie: 1 m
  • Bestandsformaat: GeoTIFF 6.0
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 20-02-2013
  • Einddatum: 20-04-2015