Overstromingsgevoelige gebieden 2017 - (Watertoets), correctie 13/07/2017 Dataset

Alternatieve titel: Ovstrgev

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Toestand 2017

Samenvatting:

In het kader van de watertoets is een vierde versie van de kaart aangemaakt die voor het ganse Vlaams Gewest de overstromingsgevoelige gebieden tot op perceelsniveau weergeeft. De kaart bevat de effectief overstromingsgevoelige gebieden (donkerblauwe laag) en de mogelijk overstromingsgevoelige gebieden (lichtblauwe laag). In deze nieuwe versie werden de effectief overstromingsgevoelige gebieden met informatie uit nieuwe en ge├╝pdate gemodelleerde overstromingsgebieden verwerkt, naast de overige lokale overstromingen tussen 2006 en nu.Op 1 juli 2017 trad een aanpassing aan het uitvoeringsbesluit rond de watertoets in werking. De aanpassingen aan het besluit die de Vlaamse Regering op 15 mei 2017 goedkeurde, moeten hiervoor zorgen.In tegenstelling tot de vorige versies, is de versie van 2017 een vectorbestand

Behoort tot serie: Overstromingsgevoelige gebieden - Watertoets Datasetserie

geografie, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, Herbruikbaar, Kosteloos, water, watertoets, overstromingsgevoeligheid, overstromingsgevoelig, watertoetsbesluit, watertoetskaart

  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: ESRI Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-07-2017