Wetenschappelijke inventaris landschappelijk erfgoed – gehelen Dataset

Alternatieve titel: Wetenschappelijke inventaris landschappelijk erfgoed – gehelen

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Deze data wordt wekelijks geactualiseerd

Samenvatting:

De laag “landschappelijk erfgoed – gehelen” bevat alle wetenschappelijk geïnventariseerde items van een grote schaal waaraan de discipline “landschappelijk” werd toegekend. Het gaat om waardevolle landschappelijke ensembles in Vlaanderen, waarin je een geheel van gevarieerde erfgoedelementen terugvindt. Deze laag vervangt de ankerplaatsen uit de laag “Wetenschappelijke inventaris landschapsatlasrelicten” (lu_wet_la).

Regionaal, Landgebruik, inventaris, beschermd landschap, inventarisatie, landschap, beheer, natuurlijk erfgoed, Herbruikbaar, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, erfgoed, restauratie, OpenbareMetadata

  • INSPIRE-thema: Landgebruik
  • ISO-categorie: Maatschappij

  • Status: Continu geactualiseerd
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 20-05-2019
  • Einddatum: 20-05-2060