Vlaamse Hydrografische Atlas - Zones, 14 januari 2014 Dataset

Alternatieve titel: VHA-zones

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: 14 januari 2014

Samenvatting:

Vectorieel bestand met de indeling van Vlaanderen in hydrografische zones. De kleinste onderverdeling (vha-zones) zijn captatiezones van een VHA-waterloop of deel van een VHA-waterloop. Deze zones zijn geaggregeerd tot op het niveau van deelbekkens en bekkens, zoals bedoeld in het decreet integraal waterbeleid. De ligging van de grenzen van de VHA-zones is o.a. gebaseerd op afwatering via oppervlaktewater, reliƫf en op vergelijkbare oppervlaktes van de zones. Dit bestand vormt een onderdeel van de Vlaamse Hydrografische Atlas.

Behoort tot serie: Vlaamse Hydrografische Atlas - Zones Datasetserie

Regionaal, Hydrografie, geografie, Herbruikbaar, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, afwatering, beek, bekken, captatiezone, deelbekken, delta, estuarium, meer, oppervlaktewater, rivier, riviermond, samenvloeiing, stroom, stroomgebied, vha, vha-bekken, vha-deelbekken, vha-waterloop, vha-zonenummer, vha-zone, Vlaamse hydrografische atlas - zones, waterbeleid, zee

  • INSPIRE-thema: Hydrografie
  • ISO-categorie: Binnenwater

  • Status: Historisch archief
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 5 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-1991
  • Einddatum: 27-03-2014