G3Dv2 Datasetserie

Alternatieve titel: Geologisch 3D lagenmodel van Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, versie 2 (G3Dv2)

Datasetserie gepubliceerd op:

Samenvatting:

Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen. Er werd gestart in 2007. De versie die voorlogt, bevat een groot pakket aan lithostratigrafische onderverdelingen van de ondergrond. De komende jaren zal dit model nog verder opgedeeld en verfijnd worden. Het model omvat: - de hoogte in mTAW van de basis van de gemodelleerde pakketten onder de vorm van grid-asc-bestanden en XYZ-bestanden, - breuken doorheen de basis van de verschillende pakketten, - voorkomensgrenzen van de pakketten, - boringen en interpretaties waarop het model gebaseerd is, - 1 hoofdrapport en 11 nevenrapporten om het model inhoudelijk te onderbouwen. Alles is gedocumenteerd in één hoofdrapport, met referenties naar deelrapporten.

Deze serie bevat:

Geologie, Regionaal, Toegevoegd GDI-Vl, Herbruikbaar, Vlaamse Open data, Kosteloos, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, DOV, Grid, Raster, Lithosfeer, Afzettingen, Quartair, Tabulair, Niet-tabulair, Tertiair, Krijt, Devoon, Jura, Trias, Perm, Carboon, Cambrium, Ordovicium, Siluur, VLAKO

  • INSPIRE-thema: Geologie
  • ISO-categorie: Geowetenschappelijke data

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 50 000
  • Bestandsformaat: tab-file met X,Y en Z-waarde, ESRI Arc/Info ASCII Grid
  • Referentiesysteem: EPSG:Belge_Lambert_1972 (31370)

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-04-2004
  • Einddatum: 01-08-2011