Wrakken in het Belgisch Continentaal Plat (WMS) Webservice

Webservice gepubliceerd op:
Versie webservice: 1.3.0

Samenvatting:

Database met gegevens over wrakken en andere obstructies (ongeveer 240 items) in het Belgisch Continentaal Plat. Opmetingen startten in 1992 en worden continu verder gezet. Georeferentie-informatie: - Alle data is horizontaal gerefereerd in ETRS89/WGS84. INSPIRE Annex III thema Gebiedsbeheer en gebieden waar beperking gelden.

Dienst kaarttoegang, OGC:WMS, Vlaamse Open data, Herbruikbaar, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Lijst M&R INSPIRE, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, Regionaal, VLAAMSE OVERHEID, ZEEGEBIEDEN, NOORDZEE, BAGGERWERKEN, DIEPTEN, HYDROGRAFIE, BAGGERGRONDEN, BAGGERSPECIE, DIEPTEGEGEVENS, BAGGERWERK, BATHYMETRIE, VOOROEVER, VLAAMSE KUST, DIEPTEGEBIED, HOOGTEREFERENTIESYSTEEM, NAUTISCH, OBSTRUCTIES, TOEGANGSGEULEN, WRAKKEN, VLAAMSE HYDROGRAFIE, DIEPTECIJFERS, DIEPTEZONES, ELECTRONICAL NAVIGATION CHART, ELECTRONISCHE ZEEKAART VLAAMSE BANKEN, ENC, ENC VLAAMSE BANKEN, ZEEKAART

  • Categorie INSPIRE-diensten: Dienst kaarttoegang (infoMapAccessService)
  • Type service (INSPIRE): Raadpleegdienst (View Service)
  • Service URL: https://bathytest.agentschapmdk.be/geoserver/muwms/wms/?request=getcapabilities&service=WMS&acceptVersions=1.3.0
  • Operaties: GetCapabilities, GetMap
  • Gekoppelde bron(nen):