WFS Overstromingsgebieden en oeverzones Webservice

Webservice gepubliceerd op:

Samenvatting:

Directe downloadservice voor de Overstromingsgebieden en oeverzones

Dienst objecttoegang, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, OGC:WFS, decreet integraal waterbeleid, gebied met recht van voorkoop, oever, oeverzone, overstroming, overstromingsgebied, voorkoopgebied, voorkooprecht, waterberging, stroomgebiedbeheerplan, wateruitvoeringsprogramma, aankoopplicht, vergoedingsplicht, oeverzoneproject

  • Categorie INSPIRE-diensten: Dienst objecttoegang (infoFeatureAccessService)
  • Type service (INSPIRE): Downloaddienst (Download Service)
  • Service URL: https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/OGOZ/wfs?service=WFS&request=getcapabilities
  • Operaties: GetCapabilities, DescribeFeatureType, GetFeature, GetGmlObject
  • Gekoppelde bron(nen):