Bathymetrie Port of Antwerp Webservice

Webservice gecreëerd op:
Versie webservice: 1.0

Samenvatting:

Peilgegevens in het havengebied in opdracht van het havenbedrijf Antwerpen; de data wordt elke maand geüpdatet

Metadata GDI-Vl-conform, infoMapAccessService, bathymetrie, havengebied Antwerpen, OGC:WMS, Havenbedrijf Antwerpen

  • Type service (INSPIRE): Raadpleegdienst (View Service)
  • Service URL: https://webapps.portofantwerp.com/arcgis/services/extern/diepte_wms/MapServer/WmsServer?
  • Operaties: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo