Milieubewakingsvoorzieningen Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

INSPIRE-compatibele raadpleegdienst (Initial Operating Capability) met lagen uit INSPIRE Annex III Milieubewakingsvoorzieningen (geharmoniseerde data).

Dienst kaarttoegang, Lijst M&R INSPIRE, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, Milieubewakingsvoorzieningen, OGC:WMS, water, waterkwaliteit, afvalwater, oppervlaktewater, overloop, invloed op het milieu, investering voor de beheersing van milieuverontreiniging, herstel van de waterkwaliteit, waterkwaliteitsbeheer, wateranalyse, bio-monitoring, zoetwaterbiologie, macrofyt, waterbodem, ecologie van het water, ecotoxicologie, fytoplankton, fysische eigenschappen, chemische eigenschappen, meetnet(werk), milieuverontreinigingsnorm, meting milieuverontreiniging, milieukwaliteit, afvalwaterzuivering, waterzuivering, waterverontreiniging, afvalwaterkwaliteit, afvalverwerking, gecombineerd afvalwater, huishoudelijk afvalwater, industrieel afvalwater, stedelijk afvalwater, waterkringloop, regenwater, waterloop, rioolwaterverwerking, afvalwaterverwerking, koelwater, uitstoot van afvalwater

  • Categorie INSPIRE-diensten: Dienst kaarttoegang (infoMapAccessService)
  • Type service (INSPIRE): Raadpleegdienst (View Service)
  • Service URL: https://geo.api.vlaanderen.be/ef/wms?service=WMS&request=getcapabilities
  • Operaties: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo
  • Gekoppelde bron(nen):