WFS Landbouwgebruikspercelen Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

Directe downloadservice voor de Landbouwgebruikspercelen

Dienst objecttoegang, Landbouw en veeteelt, Faciliteiten voor landbouw en aquacultuur, Lijst M&R INSPIRE, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, OGC:WFS, land parcel identification system, landbouw, perceelaangifte, verzamelaanvraag, teelt, landbouwsubsidies, agromilieumaatregelen, landbouwgrond, mestbank, landbouwproductiefaculiteiten

  • Categorie INSPIRE-diensten: Dienst objecttoegang (infoFeatureAccessService)
  • Type service (INSPIRE): Downloaddienst (Download Service)
  • Service URL: https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/Landbgebrperc/wfs?service=WFS&request=getcapabilities
  • Operaties: GetCapabilities, DescribeFeatureType, GetFeature, GetGmlObject
  • Gekoppelde bron(nen):