Viewservice WMS - INSPIRE - Annex I - PS.ProtectedSite - Habitats Birds - Agentschap Natuur en Bos - vogelrichtlijngebieden Webservice

Webservice gepubliceerd op:

Samenvatting:

Viewservice WMS - INSPIRE - Annex I - PS.ProtectedSite - Habitats Birds - Agentschap Natuur en Bos - vogelrichtlijngebieden: Dit bestand bevat de afbakeningen van de vogelrichtlijngebieden (SBZ-V) zoals goedgekeurd door de Vlaamse regering op 17 oktober 1988, 20 september 1996, 23 juni 1998, 17 juli 2000 en 22 juli 2005. De vogelrichtlijn of de Europese Richtlijn 2009/147/EG heeft tot doel de instandhouding van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de lidstaten te bevorderen. De belangrijkste maatregel is de aanduiding van Speciale Beschermingszones. In deze gebieden dienen maatregelen getroffen te worden voor de bescherming van de vogelsoorten en van hun leefgebieden. De aanduiding of afbakening van de gebieden is gebeurd op het terrein op analoge kaarten. De digitalisering is gebeurd op het scherm met behulp van middenschalig kaartmateriaal op schaal 1/25.000 of op 1/50.000.

Beschermde gebieden, infoMapAccessService, Lijst M&R INSPIRE, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, Herbruikbaar, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform