WMS Percelen in eigendom van de Vlaamse overheid Webservice

Webservice gepubliceerd op:

Samenvatting:

Deze kaart bevat de percelen in eigendom van de Vlaamse overheid ingekleurd volgens de Vlaamse Codex voor Ruimtelijke ordening. Voor de jaren 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014 zijn telkens sublagen beschikbaar met de polygonen van zowel het grootschalig referentiebestand (GRB) als het kadastraal percelenplan (CADMAP).De webkaart bevat o.a. percelen van volgende entiteiten: http://www.bestuurszaken.be/toepassingsgebied-vastgoeddatabank

Metadata GDI-Vl-conform, gronden, percelen, grond, perceel, vastgoed, overheid

  • Categorie INSPIRE-diensten: mdgdiconform
  • Type service (INSPIRE): Raadpleegdienst (View Service)
  • Service URL: http://bzgis.vlaanderen.be/arcgis/services/DBZ/Vastgoed_Percelen_Vlaamse_overheid/MapServer/WMSServer?
  • Operaties: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, esri_wms:GetStyles