WFS Beheergebieden Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

Directe overdrachtdienst voor de verschillende typen Beheergebieden.

Dienst objecttoegang, Landbouw en veeteelt, Milieu, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, OGC:WFS, beheerovereenkomst, agromilieu-klimaatmaatregel, ecosysteemdienst, plattelandsontwikkeling, landbouwbeleid, PDPO, GLB, akkerbeheer, agrobiodiveristeit, waterkwaliteit, oppervlaktewater, instandhoudingsdoelstellingen, soortenbeschermingsprogramma, SBP, graslandbeheer