WMS meetpunten oppervlaktewater Webservice

Webservice gepubliceerd op:

Samenvatting:

Web Map Service met geografische data van de meetpunten oppervlaktewater.

Dienst kaarttoegang, OGC:WMS, Lijst M&R INSPIRE, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, Milieubewakingsvoorzieningen, meetpunten, debiet, waterstand, hydrografie, hydrografisch, VMM, MOW

  • Categorie INSPIRE-diensten: Dienst kaarttoegang (infoMapAccessService)
  • Type service (INSPIRE): Raadpleegdienst (View Service)
  • Service URL: https://inspirepub.waterinfo.be/arcgis/services/meetpunten/MapServer/WMSServer?
  • Operaties: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo
  • Gekoppelde bron(nen):