Geografische namen - Vlaamse banken Noordzee (WMS) Webservice

Webservice gepubliceerd op:
Versie webservice: 1.3.0

Samenvatting:

De Vlaamse banken zijn een groep zandbanken grotendeels gelegen in het Belgische deel van de Noordzee. Georeferentie-informatie: - Alle data is horizontaal gerefereerd in ETRS89/WGS84. INSPIRE Annex I thema Geografische namen

Dienst objecttoegang, Dienst kaarttoegang, OGC:WMS, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Herbruikbaar, Vlaamse Open data, Lijst M&R INSPIRE, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, Regionaal, VLAAMSE OVERHEID, ZEEGEBIEDEN, NOORDZEE, BAGGERWERKEN, DIEPTEN, HYDROGRAFIE, BAGGERGRONDEN, BAGGERSPECIE, DIEPTEGEGEVENS, BAGGERWERK, BATHYMETRIE, VOOROEVER, VLAAMSE KUST, DIEPTEGEBIED, HOOGTEREFERENTIESYSTEEM, NAUTISCH, OBSTRUCTIES, TOEGANGSGEULEN, WRAKKEN, VLAAMSE HYDROGRAFIE, DIEPTECIJFERS, DIEPTEZONES, ELECTRONICAL NAVIGATION CHART, ELECTRONISCHE ZEEKAART VLAAMSE BANKEN, ENC, ENC VLAAMSE BANKEN, ZEEKAART

  • Categorie INSPIRE-diensten: Dienst objecttoegang (infoFeatureAccessService)
  • Type service (INSPIRE): Raadpleegdienst (View Service)
  • Service URL: https://bathytest.agentschapmdk.be/geoserver2/gn/wms/?request=getcapabilities&service=WMS&Version=1.3.0
  • Operaties: GetCapabilities
  • Gekoppelde bron(nen):