WMS Gebouwenregister Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

De Gebouwenregister-WMS laat toe de objecten in het Gebouwenregister te visualiseren op kaart. Het Gebouwenregister verzamelt informatie over alle gebouwen op het Vlaamse grondgebied in één register. Het biedt een unieke en stabiele identificatie van gebouwen en gebouweenheden (zoals appartementen en winkels) en beschrijft hun levensloop. De gebouwen betrekken hun grootschalige geometrie uit de Basiskaart Vlaanderen (GRB). Het Gebouwenregister wordt de authentieke (= als meest kwalitatief erkende) gegevensbron voor gebouwen in het Vlaamse Gewest en zal de koppeling en uitwisseling van gebouwgerelateerde informatie vereenvoudigen.

Dienst kaarttoegang, Beelden/Basiskaarten/grondgebruik, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, OGC:WMS, gebouw, gebouweenheid, identificatie, levensloop, geometrie, actueel, volledig, kwaliteit, authentieke bron, integratie

  • Categorie INSPIRE-diensten: Dienst kaarttoegang (infoMapAccessService)
  • Type service (INSPIRE): Raadpleegdienst (View Service)
  • Service URL: https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/Gebouwenregister/wms?service=WMS&request=getcapabilities
  • Operaties: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo
  • Gekoppelde bron(nen):