Landgebruik - Bestaand landgebruik Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

INSPIRE-compatibele directe overdrachtdienst met objecttypes uit INSPIRE Annex III Thema Landgebruik - Bestaand landgebruik (geharmoniseerde data).

Dienst objecttoegang, Economie, Landgebruik, Lijst M&R INSPIRE, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, OGC:WFS, land use, bedrijf, bedrijventerrein, bedrijventerreinperceel

  • Categorie INSPIRE-diensten: Dienst objecttoegang (infoFeatureAccessService)
  • Type service (INSPIRE): Downloaddienst (Download Service)
  • Service URL: https://inspire.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/elu/wfs?service=WFS&request=getcapabilities
  • Operaties: GetCapabilities, DescribeFeatureType, GetFeature, GetGmlObject
  • Gekoppelde bron(nen):