WFS Grenzen van Polders Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

Directe downloadservice voor de grenzen van polders

Dienst objecttoegang, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, OGC:WFS, administratieve eenheid, grens, polder, administratieve grens, poldersbestuur, afgrenzing van polder, dijkgraaf, ontvanger-griffier, grens van polder, vlaamse hydrografische atlas, polderbelasting, waterhuishouding, polderwet, algemene vergadering

  • Categorie INSPIRE-diensten: Dienst objecttoegang (infoFeatureAccessService)
  • Type service (INSPIRE): Downloaddienst (Download Service)
  • Service URL: https://geo.api.vlaanderen.be/Polders/wfs?service=WFS&request=getcapabilities
  • Operaties: GetCapabilities, DescribeFeatureType, GetFeature, GetGmlObject
  • Gekoppelde bron(nen):