Nutsdiensten en overheidsdiensten - Rioleringsnet Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

INSPIRE-compatibele directe overdrachtdienst met objecttypes uit INSPIRE Annex III Thema Nutsdiensten en overheidsdiensten - Rioleringsnet (geharmoniseerde data).

Dienst objecttoegang, Milieu, Nutsdiensten en overheidsdiensten, Lijst M&R INSPIRE, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, OGC:WFS, Sewer pipe, afwatering, afvoer, afvalwater, milieuverontreiniging, waterkwaliteit, invloed van huishoudens op het milieu, afvalwaterzuivering, riolering, saneringsinfrastructuur, afvalwaterinformatiesysteem, rioleringsnetwerk, waterverontreiniging, waterzuivering

  • Categorie INSPIRE-diensten: Dienst objecttoegang (infoFeatureAccessService)
  • Type service (INSPIRE): Downloaddienst (Download Service)
  • Service URL: https://geo.api.vlaanderen.be/us-net-sw/wfs?service=WFS&request=getcapabilities
  • Operaties: GetCapabilities, DescribeFeatureType, GetFeature, GetGmlObject
  • Gekoppelde bron(nen):