WFS Meetplaatsen Oppervlaktewaterkwaliteit Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

Directe downloadservice voor de Meetplaatsen Oppervlaktewaterkwaliteit

Dienst objecttoegang, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, OGC:WFS, oppervlaktewaterkwaliteit, milieukwaliteit, milieuverontreiniging, herstel van waterkwaliteit, waterkwaliteitsbeheer, wateranalyse, bio-monitoring, zoetwaterbiologie, macrofyt, ecotoxicologie, fytoplankton, fysisch-chemische eigenschappen, meetnet, oppervlaktewater

  • Categorie INSPIRE-diensten: Dienst objecttoegang (infoFeatureAccessService)
  • Type service (INSPIRE): Downloaddienst (Download Service)
  • Service URL: https://geo.api.vlaanderen.be/MeetplOppervlwaterkwal/wfs?service=WFS&request=getcapabilities
  • Operaties: GetCapabilities, DescribeFeatureType, GetFeature, GetGmlObject
  • Gekoppelde bron(nen):