WFS Meetplaatsen Oppervlaktewaterkwaliteit Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

Directe downloadservice voor de Meetplaatsen Oppervlaktewaterkwaliteit

infoFeatureAccessService, Milieubewakingsvoorzieningen, oppervlaktewaterkwaliteit, milieukwaliteit, milieuverontreiniging, herstel van waterkwaliteit, waterkwaliteitsbeheer, wateranalyse, bio-monitoring, zoetwaterbiologie, macrofyt, ecotoxicologie, fytoplankton, fysisch-chemische eigenschappen, meetnet, oppervlaktewater, OGC:WFS, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform

  • Categorie INSPIRE-diensten: Dienst objecttoegang (infoFeatureAccessService)
  • Type service (INSPIRE): Downloaddienst (Download Service)
  • Versie type service (INSPIRE): 1.1.0
  • Service URL: https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/MeetplOppervlwaterkwal/wfs?
  • Operaties: GetCapabilities, DescribeFeatureType, GetFeature, GetGmlObject
  • Gekoppelde bron(nen):