WFS Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

Directe downloadservice voor de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart.

Dienst objecttoegang, Habitats en biotopen, Lijst M&R INSPIRE, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, OGC:WFS, biodiversiteit, biologische waardering, biologische waarderingskaart, biotoop, biotoopinformatie, biotoopzeldzaamheid, diversiteit, ecotopen, fauna, faunistisch belangrijk gebied, habitat, habitattype, landschapselement, natuurbehoud, natuurbeleid, natuurwaarde, zeldzame diersoorten, bodembedekking, bwk, bwk2, bwk2.2, ecotoop, flora, kwetsbaarheid, landschapselementen, Natura 2000 habitat, plantensoorten, vegetatietypen, zeldzame soorten, plantengemeenschap, habitat 3260, karteringseenheid

  • Categorie INSPIRE-diensten: Dienst objecttoegang (infoFeatureAccessService)
  • Type service (INSPIRE): Downloaddienst (Download Service)
  • Service URL: https://geo.api.vlaanderen.be/BWK/wfs?service=WFS&request=getcapabilities
  • Operaties: GetCapabilities, DescribeFeatureType, GetFeature, GetGmlObject
  • Gekoppelde bron(nen):