WFS Bebossing op de Ferrariskaarten Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

Directe downloadservice voor historische bebossing zoals opgenomen op de Ferrariskaarten

Dienst objecttoegang, Biota, Milieu, Beelden/Basiskaarten/grondgebruik, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, OGC:WFS, bos, bosleeftijd, historisch bos, natuurontwikkeling, natuurbehoud

  • Categorie INSPIRE-diensten: Dienst objecttoegang (infoFeatureAccessService)
  • Type service (INSPIRE): Downloaddienst (Download Service)
  • Service URL: https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/BosFerraris/wfs?service=WFS&request=getcapabilities
  • Operaties: GetCapabilities, DescribeFeatureType, GetFeature, GetGmlObject
  • Gekoppelde bron(nen):