WFS Adressenregister Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

De Adressenregister-WFS laat toe de objecten in het Adressenregister geometrisch te bevragen. Het Adressenregister verzamelt informatie over alle adressen op het Vlaamse grondgebied in één register. Het biedt een unieke en stabiele identificatie van adressen en beschrijft hun levensloop.

Dienst objecttoegang, Locatie, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, OGC:WFS, adres, identificatie, levensloop, actueel, volledig, kwaliteit, authentieke bron, integratie

  • Categorie INSPIRE-diensten: Dienst objecttoegang (infoFeatureAccessService)
  • Type service (INSPIRE): Downloaddienst (Download Service)
  • Service URL: https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/Adressenregister/wfs?service=WFS&request=getcapabilities
  • Operaties: GetCapabilities, DescribeFeatureType, GetFeature, GetGmlObject
  • Gekoppelde bron(nen):