WMS INSPIRE geharmoniseerd - Databank Ondergrond Vlaanderen Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

INSPIRE compatibele raadpleegdienst (WMS) met geharmoniseerde data voor de kaartlagen m.b.t. bodem en ondergrond in Vlaanderen

Dienst kaarttoegang, Lijst M&R INSPIRE, Metadata GDI-Vl-conform, Bodem, Energiebronnen, Gebieden met natuurrisico's, Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden, Geologie, Milieubewakingsvoorzieningen, Minerale bronnen, WMS, INSPIRE, View Service, OneGeology, MD_LANG@DUT, DOV, Vlaanderen, ondergrond, MD_DATE@2022-05-11