WFS GRB - Administratieve percelen fiscaal Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

Directe downloadservice voor de fiscale toestand op 1 januari van de GRB administratieve percelen.

Dienst objecttoegang, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, OGC:WFS, administratief perceel, kadastraal perceel, perceel, kadastraal, fiscaal, adp, adpf, basiskaart, GRB, Basiskaart Vlaanderen, GRB-databank, GRB-gis, grootschalig, referentiebestand, Grootschalig Referentiebestand, kaart, percelenkaart, percelenbestand, percelenplan, capakey, perceelsidentificatie, niscode, AAPD, patrimoniumdocumentatie, kadaster