Dieptemodel van de zeebodem - Belgisch Continentaal Plat - Noordzee (WCS) Webservice

Webservice gepubliceerd op:
Versie webservice: 1.1.2

Samenvatting:

Een nieuwe samengestelde DTM (Version 8) van de bathymetrische data in het Belgisch Continentaal Plat (BCP) is door de Vlaamse Hydrografie op 1 maart 2020 aangemaakt. De gridresolutie is 20x20m. Het vertikaal referentievlak is LAT (Lowest Astronomical Tide). De metadata van de dieptepeilingen, die gebruikt zijn voor de aanmaak van de samengestelde DTM (Version 8) van het BCP, is terug te vinden in het S57-formaat in de laag M_SREL. De samengestelde DTM (Version 8) kan via WCS gedownload worden in de volgende formaten: GeoTIFF, BAG, PNG, JPG en CSV.

Dienst rastergegevenstoegang, controle van de zee, openbaar zeegebied, geografie, toegang tot de zee, hydrografie, open zee, zeebodem, zee, zeekaart, Vlaams Gewest, Hoogte, Kosteloos, Herbruikbaar, Vlaamse Open data, Toegevoegd GDI-Vl, Lijst M&R INSPIRE, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, Regionaal, WATERWEGEN, BAGGERWERKEN, DIEPTEN, HOOGTE, HYDROGRAFIE, BAGGERGRONDEN, BAGGERSPECIE, HOOGTEGEGEVENS, BAGGERWERK, BATHYMETRIE VOOROEVER VLAAMSE KUST, BATHYMETRIE, DIEPTEGEBIED, HOOGTEREFERENTIESYSTEEM, NAUTISCH, OBSTRUCTIES, TOEGANGSGEULEN, WRAKKEN, VLAAMSE HYDROGRAFIE, Dieptecijfers, Dieptezones, ELEKTRONISCHE BINNENVAART KAART, ELECTRONICAL NAVIGATION CHART, ELECTRONISCHE ZEEKAART VLAAMSE BANKEN, ENC, ENC VLAAMSE BANKEN, ZEEKAART

  • Categorie INSPIRE-diensten: Dienst rastergegevenstoegang (infoCoverageAccessService)
  • Type service (INSPIRE): Downloaddienst (Download Service)
  • Service URL: https://bathy.agentschapmdk.be/spatialfusionserver/services/ows/wcs/EL_wcs
  • Operaties: GetCapabilities, GetCoverage
  • Gekoppelde bron(nen):