Landgebruik Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

INSPIRE-compatibele raadpleegservice met lagen die verband houden met INSPIRE Annex III thema Landgebruik.

Dienst kaarttoegang, Beelden/Basiskaarten/grondgebruik, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, OGC:WMS, mens, bos, water, strand, Corine, duin, autosnelweg, heide, landcover, wegennet, gewestweg, boomgaard, industrie, infrastructuur, weiland, loofbos, naaldbos, bodembedekkingsbestand, zeehaveninfrastructuur, akkerbouw, alluviaal, kernstadbebouwing, handelsinfrastructuur, luchthaveninfrastructuur, kaaien, dokken, installatie, havengebouw, biofysische attribuut, bodemgebruiksbestand

  • Categorie INSPIRE-diensten: Dienst kaarttoegang (infoMapAccessService)
  • Type service (INSPIRE): Raadpleegdienst (View Service)
  • Service URL: https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/Landgebruik/wms?service=WMS&request=getcapabilities
  • Operaties: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo
  • Gekoppelde bron(nen):