WFS Lozingspunten Richtlijn Stedelijk afvalwater Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

Directe downloadservice voor de Lozingspunten Richtlijn Stedelijk afvalwater.

Dienst objecttoegang, Milieu, Nutsdiensten en overheidsdiensten, Lijst M&R INSPIRE, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, OGC:WFS, Discharge points to receiving waters, Urban Waste Water Treatment Directive, Water, Regional, Utility and governmental services, Waste water, Waste water treatment, Sewerage system, Sewage disposal, Directive 91/271/EEC 31991L0271

  • Categorie INSPIRE-diensten: Dienst objecttoegang (infoFeatureAccessService)
  • Type service (INSPIRE): Downloaddienst (Download Service)
  • Service URL: https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/Uwwtd-DischargePoints/wfs?service=WFS&request=getcapabilities
  • Operaties: GetCapabilities, DescribeFeatureType, GetFeature, GetGmlObject
  • Gekoppelde bron(nen):