WMS Wonen-Vlaanderen Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

Web Map Service met data van Wonen-Vlaanderen.

Dienst kaarttoegang, Maatschappij, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, OGC:WMS, conformiteitsattest, woningkwaliteit, woningkwaliteitsbewaking, CA, conforme woning, lokaal woonbeleid, gemeentelijk reglement, kamer, kamerwoning, kamerreglement, kwaliteitsnorm kamers, advies ongeschiktheid, advies onbewoonbaarheid, besluit burgemeester, besluit ongeschiktheid, besluit onbewoonbaarheid, besluit ongeschiktheid en onbewoonbaarheid, ontvoogding, inventaris ongeschiktheid en onbewoonbaarheid, opcentiemen, gewestelijke heffing, heffingsreglement, SVK, afsprakenkader, intergemeentelijk

  • Categorie INSPIRE-diensten: Dienst kaarttoegang (infoMapAccessService)
  • Type service (INSPIRE): Raadpleegdienst (View Service)
  • Service URL: https://geo.api.vlaanderen.be/WonenVlaanderen/wms?service=WMS&request=getcapabilities
  • Operaties: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo
  • Gekoppelde bron(nen):