Hydrografie Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

INSPIRE-compatibele raadpleegservice (Initial Operating Capability) met lagen uit INSPIRE Annex I thema Hydrografie (geharmoniseerde data)

Dienst kaarttoegang, Lijst M&R INSPIRE, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, Hydrografie, OGC:WMS, Basin, Catchment area, Drainage basin, Watercourse, River, Stream, Hydrographic network, afwateringsgebied, hydrografisch bekken, afwatering, rivier, stroom, waterloop, waterlichaam, kust, kust(strook), strand, kustbescherming, hydrografisch netwerk, hydrografie

  • Categorie INSPIRE-diensten: Dienst kaarttoegang (infoMapAccessService)
  • Type service (INSPIRE): Raadpleegdienst (View Service)
  • Service URL: https://geo.api.vlaanderen.be/hy/wms?service=WMS&request=getcapabilities
  • Operaties: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo
  • Gekoppelde bron(nen):