WFS Meetnet Riooloverstorten Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

Directe downloadservice voor het Meetnet Riooloverstorten

Dienst objecttoegang, Binnenwateren, Milieu, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, OGC:WFS, afvalwater, regenwater, waterafvoer, waterkwaliteit, waterkringloop, piekdebiet, riolering, waterloop, meetnet, waterverontreiniging, rioolwaterverwerking

  • Categorie INSPIRE-diensten: Dienst objecttoegang (infoFeatureAccessService)
  • Type service (INSPIRE): Downloaddienst (Download Service)
  • Service URL: https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/MeetnetRiooloverstorten/wfs?service=WFS&request=getcapabilities
  • Operaties: GetCapabilities, DescribeFeatureType, GetFeature, GetGmlObject
  • Gekoppelde bron(nen):