WFS Kwetsbare gebieden Richtlijn Stedelijk afvalwater Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

Directe downloadservice voor de Kwetsbare gebieden Richtlijn Stedelijk afvalwater.

Dienst objecttoegang, Grenzen, Milieu, Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden, Lijst M&R INSPIRE, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, OGC:WFS, Directive 91/271/EEC, Sensitive areas, less sensitive areas and catchments, Urban Waste-Water Treatment Directive, Water, Regional, Area management/restriction/regulation zones and reporting units, Waste water, Waste water treatment, Urban waste-water treatment plants (Urban Waste Water Treatment Directive) 31991L0271, Waste, Sensitive Area

  • Categorie INSPIRE-diensten: Dienst objecttoegang (infoFeatureAccessService)
  • Type service (INSPIRE): Downloaddienst (Download Service)
  • Service URL: https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/Uwwtd-SensitiveAreas/wfs?service=WFS&request=getcapabilities
  • Operaties: GetCapabilities, DescribeFeatureType, GetFeature, GetGmlObject
  • Gekoppelde bron(nen):