WFS Vlaamse Hydrografische Atlas - Zones Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

Directe downloadservice voor de Vlaamse Hydrografische Atlas - Zones

Dienst objecttoegang, Binnenwateren, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, OGC:WFS, afstroomgebied, afwatering, bekken, captatiezone, captatiegebied, hydrografie, oppervlaktewater, waterloop, zee, beek, rivier, stroomgebied, waterbeleid, meer, vha-waterloop, vha-zone, vlaamse hydrografische atlas, deelbekken, samenvloeiing, vha-bekken, vha-deelbekken, subbekken, waterlichaam

  • Categorie INSPIRE-diensten: Dienst objecttoegang (infoFeatureAccessService)
  • Type service (INSPIRE): Downloaddienst (Download Service)
  • Service URL: https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/VHAZones/wfs?service=WFS&request=getcapabilities
  • Operaties: GetCapabilities, DescribeFeatureType, GetFeature, GetGmlObject
  • Gekoppelde bron(nen):