WMS - INSPIRE - Annex I - Protected Site - PS.ProtectedSite - Gebieden van het VEN en het IVON - Agentschap Natuur en Bos Webservice

Webservice gepubliceerd op:

Samenvatting:

INSPIRE - Annex I - Protected Site - PS.ProtectedSite - Gebieden van het VEN en het IVON - Agentschap Natuur en Bos

Lijst M&R INSPIRE, Herbruikbaar, Kosteloos, Vlaamse Open data, Vlaamse Open data Service, Toegevoegd GDI-Vl, Geografische gegevens, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, Dienst kaarttoegang, Protected sites, OpenbareMetadata

  • Type service (INSPIRE): Raadpleegdienst (View Service)
  • Service URL: https://haleconnect.com/ows/services/org.989.16c475c7-f941-4dab-b2ae-5f5fa4d1c1f2_wms?SERVICE=WMS&Request=GetCapabilities
  • Operaties: GetCapabilities