WFS Meetnet Afvalwater Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

Directe downloadservice voor het Meetnet Afvalwater

Dienst objecttoegang, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, OGC:WFS, afvalwater, afvalwaterkwaliteit, afvalwaterverwerking, afvalwaterzuivering, gecombineerd afvalwater, huishoudelijk afvalwater, industrieel afvalwater, koelwater, regenwater, rioolwaterverwerking, stedelijk afvalwater, uitstoot van afvalwater, waterkringloop, waterverontreiniging, meetnet

  • Categorie INSPIRE-diensten: Dienst objecttoegang (infoFeatureAccessService)
  • Type service (INSPIRE): Downloaddienst (Download Service)
  • Service URL: https://geo.api.vlaanderen.be/MeetnetAfvalwater/wfs?service=WFS&request=getcapabilities
  • Operaties: GetCapabilities, DescribeFeatureType, GetFeature, GetGmlObject
  • Gekoppelde bron(nen):