Verkeersscheidingsstelsels en vaarroutes op zee en naar de havens (WFS) Webservice

Webservice gepubliceerd op:
Versie webservice: 2.0.0

Samenvatting:

De verkeersscheidingsstelsels in het Belgisch Continentaal Plat zijn internationaal vastgestelde scheepvaartroutes met gescheiden verkeersbanen voor het scheepvaartverkeer op de Noordzee. Georeferentie-informatie: - Alle data is horizontaal gerefereerd in ETRS89/WGS84. INSPIRE Annex I thema Vervoersnetwerken

Dienst objecttoegang, OGC:WFS, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, Kosteloos, Lijst M&R INSPIRE, Herbruikbaar, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, Regionaal, VLAAMSE OVERHEID, ZEEGEBIEDEN, NOORDZEE, BAGGERWERKEN, DIEPTEN, HYDROGRAFIE, BAGGERGRONDEN, BAGGERSPECIE, DIEPTEGEGEVENS, BAGGERWERK, BATHYMETRIE, VOOROEVER, VLAAMSE KUST, DIEPTEGEBIED, HOOGTEREFERENTIESYSTEEM, NAUTISCH, OBSTRUCTIES, TOEGANGSGEULEN, WRAKKEN, VLAAMSE HYDROGRAFIE, DIEPTECIJFERS, DIEPTEZONES, ELECTRONICAL NAVIGATION CHART, ELECTRONISCHE ZEEKAART VLAAMSE BANKEN, ENC, ENC VLAAMSE BANKEN, ZEEKAART

  • Categorie INSPIRE-diensten: Dienst objecttoegang (infoFeatureAccessService)
  • Type service (INSPIRE): Downloaddienst (Download Service)
  • Service URL: https://bathytest.agentschapmdk.be/geoserver/mu/wfs/?request=getcapabilities&service=WFS&acceptVersions=2.0.0
  • Operaties: GetCapabilities
  • Gekoppelde bron(nen):