Beschermde gebieden - Belgische Continentaal Plat Noordzee (WFS) Webservice

Webservice gepubliceerd op:
Versie webservice: 2.0.0

Samenvatting:

Drie speciale beschermingszones voor vogels: * een zone voor Koksijde, genaamd "SBZ 1" * een zone voor Oostende, genaamd "SBZ 2" * een zone voor Zeebrugge, genaamd "SBZ 3" Een speciale zone voor natuurbehoud: * een zone genaamd "Trapegeer-Stroombankgebied" * de zone «Trapegeer-Stroombank» is uitgebreid tot een nieuwe zone "Vlaamse Banken" Een gericht marien reservaat: * in de zeegebieden wordt een gericht marien reservaat ingesteld Georeferentie-informatie: - Alle data is horizontaal gerefereerd in ETRS89/WGS84. INSPIRE Annex I thema Beschermingsgebieden

Dienst objecttoegang, OGC:WFS, Lijst M&R INSPIRE, Vlaamse Open data, Kosteloos, Herbruikbaar, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, Regionaal, VLAAMSE OVERHEID, ZEEGEBIEDEN, NOORDZEE, BAGGERWERKEN, DIEPTEN, HYDROGRAFIE, BAGGERGRONDEN, BAGGERSPECIE, DIEPTEGEGEVENS, BAGGERWERK, BATHYMETRIE, VOOROEVER, VLAAMSE KUST, DIEPTEGEBIED, HOOGTEREFERENTIESYSTEEM, NAUTISCH, OBSTRUCTIES, TOEGANGSGEULEN, WRAKKEN, VLAAMSE HYDROGRAFIE, DIEPTECIJFERS, DIEPTEZONES, ELECTRONICAL NAVIGATION CHART, ELECTRONISCHE ZEEKAART VLAAMSE BANKEN, ENC, ENC VLAAMSE BANKEN, ZEEKAART, NATUURGEBIED

  • Categorie INSPIRE-diensten: Dienst objecttoegang (infoFeatureAccessService)
  • Type service (INSPIRE): Downloaddienst (Download Service)
  • Service URL: https://bathytest.agentschapmdk.be/geoserver2/ps/wfs/?request=getcapabilities&service=WFS&acceptVersions=1.0.0
  • Operaties: GetCapabilities
  • Gekoppelde bron(nen):