WMS GRB-selectie Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

Via de WMS GRB-selectie kan je het Grootschalig Referentiebestand (GRB) opvragen en visualiseren als een kaart. De WMS GRB-selectie omvat een selectie van de GRB basiskaart gegevens gebaseerd op het GRBgis product. Voor een gedetailleerde databeschrijving van het GRB raadpleegt u best het GRB-objectenhandboek via https://overheid.vlaanderen.be/help/grb/objectcatalogus.

Dienst kaarttoegang, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, OGC:WMS, administratief perceel, adp, adres, afrit, ano, anomalie, as built, as-builtplan, autosnelweg, baangracht, beek, bergplaats, berm, bijhoudingszone, boordsteen, bouwsel, brandkraan, brug, bushok, cabine, chemische installatie, circulatiezone zwakke weggebruiker, CRAB, deelgemente, deksel, dienstweg, drempel, elektriciteitspaal, fietsstalling, fietsweg, flitspaal, fontein, fout, gemeente, gevel, gevellijn, gevelpunt, golfbreker, gracht, grenspaal, gvl, gvp, havendam, hoogspanningsmast, huisnummer, kadastraal, kantsteen, keermuur, knw, koeltoren, kopmuur, kruispunt, kunstwerk, lbz, lokale bijhoudingszone, longitudinale inrichting, luik, mast, meer, meerpaal, metro, monument, mutatie, muur, onverhard, onverharde zone, onvolledigheid, oppervlaktewater, oprit, opslagtank, overbrugging, paal, parallelweg, perceel, pijler, praatpaal, puntvormige inrichting, putdeksel, rail, rijbaan, rivier, rooster, rotonde, sbn, schoorsteen, silo, sloot, spoor, spoorbaan, spoorstaaf, stad, staketsel, standbeeld, stootband, straatnaam, strandhoofd, telefooncabine, toponiem, tram, tramweg, trein, treinrail, tunnelmond, TV-mast, vangrail, ventweg, verhoging, verkeersdrempel, verkeerslicht, verkeersplateau, verkeersplein, verlichtingspaal, VHA, vijver, Vlaamse Hydrografische Atlas, voetpad, wandelweg, water, waterbouwkundige constructie, watergang, waterloop, wateroppervlak, watertoren, waterweg, wbn, wcz, weg, wegaanhorigheid, wegbaan, wegbaaninrichting, weginrichting, wegknoop, wegopdeling, wegsegment, wegverbinding, wga, wgo, wgr, wind, windturbine, wkn, wlas, wli, woz, wpi, wrb, wri, wrl, wti, wtz, wvb

  • Categorie INSPIRE-diensten: Dienst kaarttoegang (infoMapAccessService)
  • Type service (INSPIRE): Raadpleegdienst (View Service)
  • Service URL: https://geo.api.vlaanderen.be/GRB-selectie/wms?service=WMS&request=getcapabilities
  • Operaties: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo
  • Gekoppelde bron(nen):