Wegenregister Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

De Wegenregister-WMS stelt de wegen in het Wegenregister ter beschikking aan de gebruiker. Het Wegenregister is een middenschalig referentiebestand van de wegen in Vlaanderen. Het bevat alle wegen van Vlaanderen, met bijhorende attribuutgegevens.

Dienst kaarttoegang, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, OGC:WMS, autoweg, snelweg, weg, wegennet, wegenbouw, wegverkeer, wegvervoer, vervoer

  • Categorie INSPIRE-diensten: Dienst kaarttoegang (infoMapAccessService)
  • Type service (INSPIRE): Raadpleegdienst (View Service)
  • Service URL: https://geo.api.vlaanderen.be/Wegenregister/wms?service=WMS&request=getcapabilities
  • Operaties: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo
  • Gekoppelde bron(nen):