ATOM Download Service - INSPIRE - Annex I - PS.ProtectedSite - VEN - Agentschap Natuur en Bos - VEN/IVON gebieden Webservice

Webservice gepubliceerd op:

Samenvatting:

ATOM Download Service - INSPIRE - Annex I - PS.ProtectedSite - VEN - Agentschap Natuur en Bos - VEN/IVON gebieden: Het product is de integratie van enerzijds de gebieden van het VEN die opgenomen waren in de beslissing van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 en anderzijds de gebieden van het VEN en de natuurverwevingsgebieden die afgebakend zijn in de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. Het bestand is geschikt voor gebruik op middenschalig niveau, maximale schaal 1/25.000. Het bestand heeft geen juridische waarde. Het bestand wordt geactualiseerd op basis van nieuwe gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen of vernietigingen hiervan door de Raad van State.

Metadata GDI-Vl-conform, infoMapAccessService, Herbruikbaar, Kosteloos, Lijst M&R INSPIRE, Vlaamse Open data, Beschermde gebieden