WFS kwetsbare gebieden Nitraatrichtlijn Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

Directe downloadservice voor de kwetsbare gebieden zoals gerapporteerd onder de Nitraatrichtlijn aan de Europese Commissie.

Dienst objecttoegang, Milieu, Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden, Lijst M&R INSPIRE, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, OGC:WFS, Nitrates Directive, NiD, Nitrates vulnerable zones (Nitrates Directive), water, nitrate vulnerable zone, Regional, Nitrate, Water monitoring, Environment action programme, 31991L0676, Directive 91/676/EEC

  • Categorie INSPIRE-diensten: Dienst objecttoegang (infoFeatureAccessService)
  • Type service (INSPIRE): Downloaddienst (Download Service)
  • Service URL: https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/NID-NVZ/wfs?service=WFS&request=getcapabilities
  • Operaties: GetCapabilities, DescribeFeatureType, GetFeature, GetGmlObject
  • Gekoppelde bron(nen):