WMS Vlaamse Landmaatschappij Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

Web Map Service met data van de Vlaamse Landmaatschappij.

Dienst kaarttoegang, Geowetenschappelijke informatie, Milieu, Planning/kadaster, Landbouw en veeteelt, Biota, Lijst M&R INSPIRE, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden, OGC:WMS, bodemeenheid, bodemkaart, gegeneraliseerde bodemkaart voor Vlaanderen, infiltratiekenmerk, kwel, kwetsbaarheid, landinrichting, landschapseenheid, plattelandsbeleid, reliƫf, ruimtelijke structuren in Vlaanderen, inrichtingsproject, landinrichtingsplan, landinrichtingsproject, onderzoek, planprogramma, vastgesteld, afbakening, planbegeleidingsgroep, inrichtingsnota, recht van voorkoop, rvv, voorkoopgebied, voorkooprecht, blokgrens, kavelplan, landeigendom, ruilverkaveling, ruilverkavelingsproject, sectie, gebruiksruil, infrastructuurwerken, natuurbehoud, natuurinrichting, natuurinrichtingsproject, gebied met recht van voorkoop, focusgebied, grondwater, mestdecreet, mestactieplan, nitraat, nitraatconcentratie, nitraatresidu, nitraatresidudrempelwaarde, nitraatresidustaal, oppervlaktewater, overschrijding, waterkwaliteit, beheerovereenkomst, agromilieu-klimaatmaatregel, ecosysteemdienst, plattelandsontwikkeling, landbouwbeleid, PDPO, GLB, agrobiodiveristeit, gebiedstype