WMS Vlaamse Landmaatschappij Webservice

Webservice gepubliceerd op:

Samenvatting:

Web Map Service met data van de Vlaamse Landmaatschappij.

Dienst kaarttoegang, Lijst M&R INSPIRE, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden, OGC:WMS, bodemeenheid, bodemkaart, gegeneraliseerde bodemkaart voor Vlaanderen, infiltratiekenmerk, kwel, kwetsbaarheid, landinrichting, landschapseenheid, plattelandsbeleid, reliƫf, ruimtelijke structuren in Vlaanderen, inrichtingsproject, landinrichtingsplan, landinrichtingsproject, onderzoek, planprogramma, vastgesteld, afbakening, planbegeleidingsgroep, inrichtingsnota, recht van voorkoop, rvv, voorkoopgebied, voorkooprecht, blokgrens, kavelplan, landeigendom, ruilverkaveling, ruilverkavelingsproject, sectie, gebruiksruil, infrastructuurwerken, natuurbehoud, natuurinrichting, natuurinrichtingsproject, gebied met recht van voorkoop, focusgebied, grondwater, mestdecreet, mestactieplan, nitraat, nitraatconcentratie, nitraatresidu, nitraatresidudrempelwaarde, nitraatresidustaal, oppervlaktewater, overschrijding, waterkwaliteit, beheerovereenkomst, agromilieu-klimaatmaatregel, ecosysteemdienst, plattelandsontwikkeling, landbouwbeleid, PDPO, GLB, agrobiodiveristeit, gebiedstype