Gebiedsbeheer/gebieden waar beperkingen gelden/gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

INSPIRE-compatibele raadpleegdienst (Initial Operating Capability) met lagen uit INSPIRE Annex III Thema 'Gebiedsbeheer/gebieden waar beperkingen gelden/gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden' (geharmoniseerde data).

Dienst kaarttoegang, Grenzen, Lijst M&R INSPIRE, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden, OGC:WMS, nitrate vulnerable zones, bestuurlijke grens, binnenwater, polder, waterbeheer, waterkwaliteitsbeheer, belasting, watering, gebiedstype, grondwater, mestdecreet, mestactieplan, nitraat, nitraatconcentratie, nitraatresidu, nitraatresidudrempelwaarde, nitraatresidustaal, oppervlaktewater, overschrijding, waterkwaliteit, voorkoopgebied, voorkooprecht, waterberging, stroomgebiedbeheerplan, wateruitvoeringsprogramma, aankoopplicht, vergoedingsplicht, oeverzoneproject