WMS overstromingsgevoelige gebieden 2017 Webservice

Webservice gepubliceerd op:

Samenvatting:

Web Map Service met geografische data gebruikt binnen de watertoets.

OGC:WMS, Metadata GDI-Vl-conform, overstromingsgevoelig, overstromingsgevoeligheid, water, watertoetsbesluit, watertoetskaart, hydrologie, hydrologisch, overstromingsgebied, overstroomt, waterloop, wateroverlast

  • Categorie INSPIRE-diensten: ogcwms
  • Type service (INSPIRE): Raadpleegdienst (View Service)
  • Service URL: https://inspirepub.waterinfo.be/arcgis/services/Overstromingsgevoelige_gebieden_2017/MapServer/WMSServer?
  • Operaties: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo
  • Gekoppelde bron(nen):