WMS GIPOD Publieke Informatie Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

Deze WMS geeft een overzicht van alle concreet geplande en in uitvoering zijnde werken, manifestaties en andere innames op het openbaar domein met hun bijhorende omleidingen en verwachte hinder, voor vandaag en voor de komende maand.

Dienst kaarttoegang, Vervoer, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, OGC:WMS, GIPOD, hinder, openbaar domein, werkopdrachten, manifestaties, omleidingen, inname, contouren, iconen

  • Categorie INSPIRE-diensten: Dienst kaarttoegang (infoMapAccessService)
  • Type service (INSPIRE): Raadpleegdienst (View Service)
  • Service URL: https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/gipodpubliek/wms?service=WMS&request=getcapabilities
  • Operaties: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo
  • Gekoppelde bron(nen):